Моята количка

Общо
0 продукт продукта
0.00лв.
Продължи с пазаруването

НАШАТА ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

КОИ СМЕ НИЕ

 

ЗоМа ООД, ЕИК 204724138, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. Джеймс Баучер, +359 884 191711, info@lepetitquche.com.

В ЗоМа ООД ценим и се отнасяме сериозно към Вашата поверителност и защитата на Вашите данни, затова Ви уведомяваме, че правим някои промени в нашата Политика за поверителност.

Всички промени, които правим, са предназначени да разберете по-лесно как обработваме Вашите данни и кои са Вашите права, и имат за цел спазването от наша страна на новия Общ регламент на Европейския съюз относно защитата на данните, който се прилага от 25 май 2018 г. 

По- долу Ви представяме накратко най-важните актуализации: 

Направихме промени в структурата на Политиката, за да бъде по-лесно за Вас да я прочетете и разберете. 

Обясняваме Ви по най- лесния начин с каква цел обработваме Вашите данни и защо считаме, че имаме законно основание да направим това във всеки случай. 

Обясняваме Ви кои са новите права, които можете да упражните и как да го направите. 

Новата Политика за поверителност се прилага от 25 май 2018 г., затова Ви каним да я прочетете внимателно.

Ако имате въпроси, можете да се свържете с нас на имейл адрес info@lepetitquche.com.

 1. ЗА КАКВО ИЗПОЛЗВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ. Ние ще използваме Вашите данни (получени онлайн или физически лично от Вас), наред с други цели, за администриране на Вашата регистрация като потребител, за управление на Вашите покупки на продукти или услуги, за отговаряне на Ваши запитвания и, ако желаете, за да Ви изпращаме нашите персонализирани съобщения.
 2. ЗАЩО ИЗПОЛЗВАМЕ ВАШИТЕ ДАННИ. Ние имаме законно основание да обработваме Вашите данни по различни причини. Главната причина е, че ние трябва да ги обработваме за изпълнение на договора, който приемате да сключите с нас, когато се регистрирате и когато правите покупка или използвате някоя от нашите услуги или функции, макар че има и други причини, които ни позволяват да ги използваме, като например, нашия интерес да отговорим на Вашите запитвания или въз основа на съгласието, което ни давате, за да Ви изпращаме нашата брошура, наред с други неща.
 3. С КОГО СПОДЕЛЯМЕ ВАШИТЕ ДАННИ. Ние споделяме Вашите данни с доставчици на услуги, които ни оказват съдействие, или помощ, сътрудници трети страни, с които сме сключили договор, както в рамките на, така и извън Европейския съюз.
 4. ВАШИТЕ ПРАВА. Вие имате правото на достъп, коригиране или изтриване на Вашите лични данни. В някои случаи имате и други права, като например, да възразите срещу използването от нас на Вашите данни, както и право на преносимост на данните, както подробно е обяснено по-долу.

Моля Ви, прочетете изцяло нашата Политика за поверителност по-долу, за да разберете напълно начина, по който ще използваме Вашите лични данни, както и правата, които имате върху Вашите данни.

 

ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ...

 

 • Ние осигуряваме прозрачност по отношение на това, което правим с Вашите лични данни, за да разберете последиците от начина, по който използваме Вашите данни и правата, които имате във връзка с тях:

- Ние постоянно предоставяме на Ваше разположение цялата информация, съдържаща се в тази Политика, която можете да прегледате, когато считате за уместно, както и  ще намерите допълнителна информация за всяко обработване на Вашите лични данни, когато взаимодействате с нас.

 • Следват някои от термините, които използваме в тази Политика за поверителност:

 1. КОЙ Е АДМИНИСТРАТОРЪТ НА ВАШИТЕ ДАННИ? Администратори на Вашите данни са:

 • Компанията ЗоМа ООД:

- Пощенски адрес: гр. София, бул. Джеймс Баучер 23

Имейл адрес на Длъжностното лице по защита на данните: z.stoycheva@zornitzaestate.com

2. С КАКВА ЦЕЛ ОБРАБОТВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?

В зависимост от целите, за които обработваме Вашите данни към съответния момент, както бе обяснено по-горе, необходимо е да обработваме едни или други данни, които по принцип, според случая, могат да бъдат следните:

 • данни за Вашата самоличност (например, Вашето име, презиме, език и държава, от която взаимодействате с нас, данни за контакт и др.);
 • икономически данни и информация за транзакции (например, Вашите данни за плащане или за кредитна (дебитна) карта,  информация за Вашите покупки, поръчки, връщания и др.);
 • данни за връзка, геолокация и/или разглеждане в Интернет (в случай например, че взаимодействате с нас от Вашия мобилен телефон);
 • търговска информация (например, ако сте се абонирали за нашата брошура),
 • информация за Вашите вкусове и предпочитания.

Запомнете, че когато изискваме да попълните Вашите лични данни, за да Ви предоставим достъп до определена функция или услуга на Платформата, ние ще отбележим определени полета като задължителни, защото това са данни, от които се нуждаем, за да можем да предоставим услугата или да Ви дадем достъп до съответната функция. Моля, обърнете внимание, че ако решите да не ни предоставите тези данни, може да не сте в състояние да завършите Вашата потребителска регистрация или да нямате възможност да се възползвате от съответните услуги или функции.

В зависимост от начина, по който взаимодействате с нашата Платформа, т.е. в зависимост от услугите, продуктите, или функциите, които искате да ползвате, ние ще обработваме Вашите лични данни за следните цели:

 • обработване на поръчки, включващо приемане, валидиране, експедиране и фактуриране на същите;
 • разрешаване на проблеми, свързани с анулирания на поръчки или всякакви други проблеми, свързани с поръчките, закупените стоки или услуги;
 • връщане на продуктите в съответствие със законовите разпоредби;
 • възстановяване на стойността на продуктите съгласно законовите разпоредби;
 • подпомагане, включително даване на отговори на Вашите въпроси във връзка с поръчките Ви или стоките и услугите на ЗоМа ООД

За изпълнението на тези цели се изисква обработване съгласно приложимото законодателство, включително данъчното и счетоводното законодателство.

Усъвършенстване на нашите услуги

Ние бихме искали винаги да сте осведомени за най-добрите предложения за продуктите/услугите, към които имате интерес. В тази връзка, можем да ви изпращаме всякакви видове съобщения, посредством канали за електронни съобщения (e-mail/SMS/webpush и пр.), които съдържат обща и тематична информация, информация относно подобни продукти или продукти, допълващи закупените от вас продукти, информация относно оферти и промоции, информация относно продуктите, добавени в раздели „Акаунт/Моята количка“ или „Акаунт/Любими“, или ако сте проявили интерес към закупуването им, и други бизнес комуникации като пазарни изследвания и анкети за потребителското мнение, и можем да представяме персонализирани препоръки в уебсайта www.lepetitquche.com. За да ви предоставим информация, която представлява интерес за вас, ние можем да използваме определени данни относно вашето поведение на купувач (например, разгледани продукти/ продукти, добавени към списъка с желани продукти/закупени продукти), за да създадем профил. Ние винаги гарантираме, че това обработване се извършва при спазване на Вашите права и свободи, и че решенията, взети във връзка с тях, не пораждат никакви правни последици за Вас и не Ви засягат по подобен начин в съществена степен.

В определени ситуации ние можем да базираме маркетинговите си дейности на законния си интерес към промотиране и развиване на търговската си дейност. Във всеки случай, когато използваме Ваша информация за нашите законни интереси, ние полагаме грижа и взимаме необходимите мерки, за да гарантираме, че Вашите основни права и свободи не са засегнати. При все това, Вие можете по всяко време, използвайки данните за контакт по-горе, да прекратите обработването на Вашите лични данни за целите на маркетинга и ние ще откликнем на Вашето искане.

Независимо от факта, че ще обработваме Вашите данни за срока, който е абсолютно необходим за постигане на съответната цел, впоследствие ще запазим данните надлежно съхранени и защитени за срока, през който може да възникне отговорност за тяхното обработване в съответствие с действащото законодателство към съответния момент. След изтичане на давността за всеки случай на евентуална отговорност, ще пристъпим към изтриване на личните данни.

5. ЩЕ СПОДЕЛЯМЕ ЛИ ВАШИТЕ ДАННИ С ТРЕТИ СТРАНИ?

За постигане на целите, посочени в тази Политика за поверителност, трябва да предоставим достъп до Вашите лични данни на трети страни, които ни оказват съдействие при предоставяне на предлаганите от нас услуги, както следва:

 • финансови институции,
 • предприятия за установяване и предотвратяване на измами,
 • доставчици на технологични услуги,
 • партньори и доставчици на логистични услуги, транспорт и доставка,
 • доставчици на услуги, свързани с обслужване на клиенти,
 • партньори и доставчици на услуги, свързани с маркетинг и реклама.

За ефикасност на обслужването, някои от тези доставчици се намират на територии извън Европейската икономическа зона, които не предлагат ниво на защита на данните, сравнимо с това в Европейския съюз, а именно Съединените американски щати. В тези случаи Ви уведомяваме, че ще прехвърлим Вашите данни с използвайки адекватни гаранции за защита и запазвайки винаги сигурността на данните:

6. КАКВИ СА ВАШИТЕ ПРАВА, КОГАТО НИ ПРЕДОСТАВЯТЕ ВАШИТЕ ДАННИ?

Ние се задължаваме да пазим конфиденциални Вашите данни и да осигурим, че можете да упражните правата си. С мисъл винаги за Вас, ние, каго администратор, се договорихме, че можете да упражнявате Вашите права безплатно като ни изпратите имейл до единен имейл адрес, уведомявайки ни за причината за Вашето искане и правото, което желаете да упражните. Ако считаме, че е необходимо за установяване на Вашата самоличност, можем да изискваме да ни предоставите копие на документ за самоличност.

По-конкретно, независимо от целта, или законното основание, въз основа на които обработваме Вашите данни, Вие имате следните права:

 • Да изисквате от нас достъп до данните, с които разполагаме за Вас. Напомняме Ви, че ако сте регистриран потребител на Платформата, можете да прегледате тази информация в съответния раздел, отнасящ се до Вашите лични данни.
 • Да изисквате да коригираме данните, с които вече разполагаме. Моля, имайте предвид, че ако сте регистриран потребител на Платформата, Вие имате също достъп до съответния раздел за личните данни и можете сами да промените или актуализирате лични си данни. За всеки случай, моля, имайте предвид, че ако Вие активно ни предоставите лични си данни по каквато и да е процедура, Вие гарантирате, че те са верни и точни и приемате да ни уведомите за всяка промяна или модификация на Вашите данни. Потребителят носи лична отговорност за всяка загуба или щета, причинена на Платформата, или на лицето, отговарящо за нея, или на която и да е трета страна, поради съобщаване на погрешна, неточна или непълна информация във формулярите за регистрация. Моля, запомнете, че като общо правило, трябва да ни предоставите само Вашите собствени лични данни, а не данни на трети страни, освен както е разрешено в тази Политика за поверителност .
 • Да изисквате да изтрием Вашите лични данни, ако не са повече необходими за целта, за която е необходимо да ги обработваме, както беше обяснено по-горе, или ако нямаме повече законно основание да ги обработваме.
 • Да изисквате да преустановим, или да ограничим обработването на Вашите лични данни, което означава, че в определени случаи можете да изисквате да прекратим временно обработването на данните, или да ги запазим за по-дълго време от необходимото, когато са Ви нужни.

Ако сте ни дали съгласие за обработване на Вашите данни за определена цел, Вие имате също правото да оттеглите това съгласие по всяко време. Някои от начините, по които можете да оттеглите Вашето съгласие, са посочени в раздел, където обясняваме с какви цели обработваме Вашите данни.

Когато имаме законно основание да обработваме Вашите данни чрез даденото Ви съгласие, или за изпълнение на договора, както бе обяснено в раздел, Вие имате също правото да изисквате преносимост на Вашите лични данни. Това означава, че имате правото да получите без обструкции от наша страна, личните данни, които сте ни предоставили, в структуриран, за обща употреба и в машинно-четим формат, за да можете да ги изпратите на друго лице.

Освен това, когато обработването на Вашите данни се основава на нашия законен интерес, Вие имате също правото да възразите на обработването на Вашите данни.

Уведомяваме Ви също така, че имате правото да подадете жалба до отговорния регулаторен орган за защита на данните, по-конкретно до:

§ агенция за защита на данните в РБългария

7. ПРОМЕНИ В ПОЛИТИКАТА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Възможно е да променим информацията, съдържаща се в тази Политика за поверителност и използването на бисквитки, когато считаме това за необходимо. Ако направим това, ще Ви уведомим по различни начини чрез Платформата (например, чрез банер, изскачащ прозорец или push уведомление), или можем дори да Ви изпратим известие на Вашия имейл адрес, когато съответната промяна се отнася до Вашата лична сфера, за да можете да прегледате промените, да ги прецените и според случая, да възразите или да се отпишете от определена услуга или функция. Във всеки случай, предлагаме да преглеждате периодично тази Политика за поверителност в случай, че са направени незначителни промени или правим някакво интерактивно подобрение, за да се възползваме от възможността, винаги да я намирате за постоянен източник на информация за нашия Уебсайт.

Сайтът използва "бисквитки". Научи повече
Приемам (затвори)
Сайтът използва "бисквитки". Научи повече
Приемам (затвори)